För alla med intresse för händelser i omvärlden är Kofi Annans bok där han tar upp sitt arbete som FNs generalsekreterare ett positiv upplevelse. Själv har jag varit ytterligt skeptisk till FN och dess arbete men denna bok har gett mig ett bredare perspektiv på de händelser som ägt rum runt sekelskiftet.

Annonser

Vi föreslår också ett stimulansbidrag på 100 miljoner för de kommuner som gör det möjligt för äldre att i större utsträckning än idag få styra innehållet i den biståndsbedömda hemtjänsten – eller gör det möjligt att få hjälp även om behoven inte är så stora. Syftet är att öka äldres oberoende och trygghet. Flera kommuner har redan infört så kallad förenklad biståndsbedömning som gör att alla äldre över en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig. Vi vill att fler äldre skall ha denna möjlighet. 

 

Min fru Birgitta har givit ut en novellsamling som heter ”Kråksånger vid gränsen”. Novellerna är mycket starka och skildrar människor som på ett eller annat sätt har problem. Det är verkligen roligt att få se denna samling i färdigt skick och jag vill gratulera henne och samtidigt önska henne en god och lyckosam fortsättning med kommande samling.

Socialdemokraterna tar ett viktigt steg för utvecklingen av äldreomsorgen vid kommande regeringsskifte.

Kvaliteten i äldres vård och omsorg behöver stärkas. Vi vill stärka omsorgspersonalens kompetens, vi vill stimulera ökat inflytande inom hemtjänsten och vi föreslår ett stimulansbidrag som stärker omhändertagandet av svårt sjuka äldre.

Personalens kompetensnivå är en av de viktigaste nycklarna för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi föreslår ett stimulansbidrag på 100 miljoner till kommunerna för intern fortbildning för personalen i äldreomsorgen som ett komplement till den tidsbegränsade statliga satsningen på kompetensutveckling som gäller t.o.m. 2014.

 

Vi föreslår också ett stimulansbidrag på 100 miljoner för de kommuner som gör det möjligt för äldre att i större utsträckning än idag få styra innehållet i den

biståndsbedömdahemtjänstenellergördetmöjligtatthjälpävenombehoveninteärstora.Syftetärattökaäldresoberoendeochtrygghet.Flerakommunerharredaninförtkalladförenkladbiståndsbedömningsomgörattallaäldreöverenvissålderfårettantalhemtjänsttimmarbaragenomattanmälasig.Vivillattfleräldreskallhadennamöjlighet.

 

Vi föreslår ett stimulansbidrag på 100 miljoner till landstingen för att utveckla modeller och system som förbättrar omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter.

För många äldre är det en stor och omständlig apparat att ta sig till sjukvården när man blivit sjuk och svag. Vi vill därför förbättra hemsjukvården, till exempel med hemläkarbilar så att vården enkelt kan komma hem till sjuka äldre. Vi vill även förbättra möjligheterna för direktinläggning och olika slags mellanvårdformer så att så få som möjligt tvingas vänta på akuten.

 

Vi föreslår en särskild riktad äldresatsning på totalt 300 miljoner kronor 2013.

Efter att ha läst Aktuellt i politiken där moderaternas nya program analyseras måste alla utanför (M) undra om de inte behöver bli elever i Björklunds idiotiska skola. Vissa rabbelkunskaper måste även en moderat tvingas slå i sig. Vi vet hur deras utrikespolitiska tankar har formulerats tidigare men det mest uppseendeväckande är deras anspråk på att under årens lopp arbetat för vår gemensamma välfärd .En utrikespolitik i enighet med övriga partier samtidigt som de hela tiden stod vid sidan om i det internationella samarbetet.
Jämlikhet, jämställdhet, vår välfärd, internationell solidaritet med flera frågor saknar (M) trovärdighet i. Ett ”arbetarparti” för de tjänstemän som i huvudsak bor norr om Stockholm och söder om Knivsta.

Ordföranden i PRO Curt Persson har helt rätt i att det blir stora ekonomiska problem för många att betala sina räkningar när bankerna tar 125 kr – 150 kr för en räkning.

Tyvärr missar ofta media att det finns fler organisationer för pensionärer än PRO. Jag är socialdemokrat och medlem i PRO men samtidigt aktiv i SPF.

Hur kan en så kunnig person slarva med sin privata ekonomi och sin ersättning för boende i Stockholm på ett så graverande sätt?  Förhoppningsvis klarar Juholt av 160 000 kr så att frågan inte behöver komma upp flera gånger varje år fram till valet.  Mona fäll på en chokladbit. Partiet behöver överleva denna fadäs.

… är den permanenta sänkningen av restaurangmomsen knappast en önskvärd konjunkturpolitik (och inte heller en effektiv metod att öka sysselsättningen i ekonomin på sikt). Tillfälligt höjda statsbidrag till kommunerna i syfte att hålla uppe den kommunala sysselsättningen är enligt min mening att föredra.
 
I Peter Wolodarskis signerade ledare i DN häromveckan finns några intressanta kommentarer om regeringen och i första hand om moderaterna ”det nya/enda arbetarepartiet”. Reinfeldt talade om ansvar ”för att slippa tala om annat som den tilltagande svårigheten att regera i minoritet”. Som avslutning skriver Peter W att ”ordning och reda är viktigt, men tid för ansvar börjar mer och mer få drag av ”tid för passivitet”.
 

Dagens Nyheter är en gedigen borgerlig tidning som verkar ha stora svårigheter med delar av regeringen. Reinfeldt ligger dåligt till medan andra behandlas mer positivt.

Nu till det positiva med tidningen: DN har en fristående kolumnist, Göran Rosenberg,  som i många delar motiverar att jag prenumererar på tidningen. I tisdagens tidning finns under  Ledare signerat rubriken ”Behovet av rättvisa” där Göran Rosenberg skriver ”Jag uppehåller mig vid rättvisan eftersom jag tror att frågan om jämlikhet till stor del är en fråga om rättvisa.”… ”..att jämlikhet och social rättvisa är ideal värda att kämpa för.”

http://www.dn.se/go/e/mid_4;afu=www.dn.sea47ledare/http://www.dn.se/ledare/kolumner/behovet-av-rattvisa-1.1058006

Ovanstående hoppas är rätt adress för den intresserade av Rosenbergs kolumn.

Annonser